Webmoney Vietnam

Thẻ trả trước WMV

Thẻ trả trước WMV đa chức năng với 5 mệnh giá, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Không đòi hỏi bạn phải có nhiều tiền vẫn có thể nạp vào Ví điện tử WMV của mình và thoải mái sử dụng.

TIỆN ÍCH CỦA THẺ TRẢ TRƯỚC WMV

•    Nạp tiền vào Ví điện tử WMV.
•    Thanh toán trực tiếp bằng thẻ tại các Website chấp nhận Ví điện tử WMV.

NHỮNG TÍNH NĂNG CỦA THẺ TRẢ TRƯỚC WMV

Thông qua hệ thống Billing của Công ty WebMoney (www.paymer.com), Bạn có thể:  

1. Kiểm tra số tiền còn trong Thẻ (Xem hướng dẫn tại đây)

2. Nạp tiền theo nhu cầu sử dụng (ví dụ: với Thẻ mệnh giá 100.000 WMV, bạn có thể nạp 50.000 WMV và để dành lại 50.000 WMV cho lần nạp sau).

3. Thay đổi “Số seri” và “Số PIN” để bảo mật (ví dụ: Bạn mua thẻ mà chưa muốn nạp vào Ví, Bạn có thể thay đổi “Số seri” và “Số PIN”. Sau khi đổi Thẻ cũ sẽ bị hủy).(Xem hướng dẫn tại đây)

4. Chia nhỏ Thẻ thành nhiều Thẻ có mệnh giá nhỏ hơn (ví dụ: Bạn mua thẻ mệnh giá 100.000 WMV, bạn muốn tách thành 2 thẻ với mệnh giá 50.000 WMV để gửi cho bạn bè của mình).(Xem hướng dẫn tại đây)

5. Gộp nhiều Thẻ thành một Thẻ có mệnh giá lớn hơn (ví dụ: Bạn mua 2 thẻ mệnh giá 50.000 WMV, bạn muốn gộp thành 1 thẻ với mệnh giá 100.000 WMV để gửi dễ quản lý).(Xem hướng dẫn tại đây)