Webmoney Vietnam

Đăng ký merchant

Bạn có thể thực hiện đăng ký Merchant để tích hợp hệ thống thanh toán Webmoney Việt Nam theo 2 cách như sau:

• ĐĂNG KÝ ONLINE: chỉ cần ngồi ở Công ty, bạn có thể thực hiện 6 bước để đăng ký trở thành Khách hàng doanh nghiệp của Webmoney Việt Nam, tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến Ví điện tử WebMoney Việt Nam.

• ĐĂNG KÝ OFFLINE: ngoài ra, bạn có thể mang đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu đến Cồng ty cổ phần DVTM Việt Nam Trực tuyến. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện thủ tục đăng ký trong vòng 1 tiếng.