Webmoney Vietnam

Ví không định danh

Khi sử dụng Ví không định danh, Bạn KHÔNG CẦN phải đăng ký thông tin cá nhân.

Sử dụng Ví không định danh, bạn có thể:

• Chỉ được NạpGiao dịch tối đa 5.000.000 VNĐ trên tổng số lần giao dịch và KHÔNG được phép rút tiền;

• Mua sắm hàng hóa tại tất cả các Website trong và ngoài nước, chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử Webmoney.

• Chuyển khoản cho bạn bè, người thân một cách dễ dàng và thuận tiện.

Để có thể rút tiền từ Ví điện tử WMV và được sử dụng tất cả những tính năng quan trọng khác của Ví, bạn nên đăng ký thông tin trong mục “Dữ liệu định danh” để trở thành Ví định danh.